Boligforbedringer » Råderet

Råderet


Pr. 1. juli 2005 fik lejere i almene boliger ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Hensigten med loven er, at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov.


Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Men lejerne kan også beslutte, at der skal gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen.
Inden arbejdet sættes i gang

Inden arbejdet kan sættes i gang skal det meldes og efterfølgende godkendes af AAB. Der er loft på det beløb, man kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år og udgør i 2011 114.144 kr..
Sådan gør du

Er du interesseret i at udføre ændringer/forbedringer i din bolig kan du læse mere på AAB hjemmeside.

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655