AAB afdeling 35 » Afdelingsbestyrelsen

Fra 2021- 2022 består afdelingsbestyrelsen af


Formand:


Aino Hertz


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Morten Benthsen

Harald Søgaard

Nanna Remond Petersen

Thomas Frimodt Petersen
 

Bestyrelsesmedlems suppleant:

Ved udtrædelsenn af 2 bestyrelsesmedlemmer
er der pt. ingen suppleaner,
da de er trådt ind i bestyrelsen som fulgyldige medlemmer.

 

 

Afdelingskontoret

Enghavevej 108

Bestyrelsen har kontortid første tirsdag i hver måned fra kl. 18.00-19.00, medmindre andet bekendtgøres ved opslag.

 
Afd 35
AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796