Fra 2016-2017 består afdelingsbestyrelsen af

Formand:

Merete Lintner
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Stine L. Jensen
Hanne Jespersen
Morten Benthsen


 

Bestyrelsesmedlems suppleant:


 

Afdelingskontoret
Enghavevej 108


Tlf: 2326 5796


E-mail mli.aab35@aab.dk

Bestyrelsen har kontortid første tirsdag i hver måned fra kl. 18.00-19.00, medmindre andet bekendtgøres ved opslag.

 

 

Afd 35
AAB afd. 35 | Enghavevej 108 | 2450 København SV | Tlf.: 2326 5796