AAB afdeling 35 » Afdelingsbestyrelsen

Fra 2020- består afdelingsbestyrelsen af


Formand:


Aino Hertz


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Harald Søgaard

Bjarne Petersen

Louise Sevel Lundstrøm

Thomas Frimodt Petersen
 

Bestyrelsesmedlems suppleant:

Posterne er pt. ubesatte. 
 

 

Afdelingskontoret
Enghavevej 108

Bestyrelsen har kontortid første tirsdag i hver måned fra kl. 18.00-19.00, medmindre andet bekendtgøres ved opslag.

 
Afd 35
AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655