Fra 2018-2019 består afdelingsbestyrelsen af


Formand:
Merete Lintner


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Stine L. Jensen
Hanne Jespersen
Morten Benthsen
Thomas Frimodt Petersen


Bestyrelsesmedlems suppleant:
1. Tanja Pødenphant
2. Harald Søgaard

 

Afdelingskontoret
Enghavevej 108
Tlf: 2326 5796
E-mail: mli.aab35@aab.dk

Bestyrelsen har kontortid første tirsdag i hver måned fra kl. 18.00-19.00, medmindre andet bekendtgøres ved opslag.

 
Afd 35
AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655