Boligforbedringer » Installering af vaske- og opvaskemaskiner mv

Installering af vaske- og opvaskemaskine


Der er mulighed for at installere vaske- eller opvaskemaskine i lejligheden hvis du ønsker det.
Der er dog visse krav, som skal være opfyldt, før det er lovligt.Vigtigt:


1. Du skal have en forhåndsgodkendelse fra AAB afd. 35
- denne fås ved henvendelse på afdelingskontoret med en udfyldt AAB formular.


2. Maskinerne skal være korrekt opkoblet til vandforsyning og afløb
- arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS installatør og en kopi af kvitteringen/arbejdssedlen skal afleveres på afdelingskontoret.


3. Du skal have en supplerende vandskadeforsikring
- forsikringen skal dække evt. opståede vandskader og skal fremvises på afdelingskontoret én gang årligt i forbindelse med fornyelsen.Derudover skal du være opmærksom på at maskinerne skal være placeret på et sikkert fundament, således at maskinens rystelser minimeres.Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen


 


AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796