Affald & Grønne tips » Husholdningsaffald

Vær med til at holde området omkring AAB afd. 35 pænt og rent


Husk at alt husholdningsaffald skal puttes i en affaldspose inden du smider det ud
- uanset om du anvender affaldsskakten i din opgang eller affaldscontaineren.


Undlad venligst at smide skrald på jorden
- det tager tid fra ejendomsfunktionærenes øvrige arbejdsopgaver, hvis de skal rydde op efter os.
 

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796