Velkommen til AAB afd. 35

Prisstigning i vaskerierne fra den 4. april 2016

Bestyrelsen har vedtaget at sætte vaskepriserne et par kroner op, da vi har fået nye vaskemaskiner inkl. sæbeanlæg.
 
TILVALG AF FORVASK KR. 5,00
 
VASKERIERNE I AAB AFD. 35
TILVALG AF FORVASK kr. 2,00
 kr. pr. vask 10 kg 8 kg 5 kg
95° 15,00 13,00 11,00
60° 13,00 11,00 9,00
40° 11,00 9,00 8,00
30° 11,00 9,00 8,00
TØRRETUMBLER kr. 6,00/10 min
STRYGERULLE kr. 6,00/10 min

 

Den 11. april 2016

Fremover vil ting, der står ulovligt, blive fjernet uden varsel
Vi har konstateret at du/I sætter ting og sager uden for jeres hoveddør i opgangen, på reposen ved indgang til loftrum, på loftrumsgangen, samt foran postkasserne. Det er ikke tilladt at stille ting nogen af disse steder, ifølge brandmyndighederne. Du/I bedes venligst fjerne dem med det samme. Ting, der stadig står fremme den 1. maj, vil blive fjernet; herunder store ting, som afd35 vil være nødt til at bestille flyttefolk til at fjerne. 

MVH. På bestyrelsens vegne / Varmecentralen.


Referater fra møder afholdt i AAB afd.35's parlamentariske bestyrelse:

Januar 2014

 

Du skal opdatere dine chips på opdateringsenheden ved varmecentralen i nr. 114

I forbindelse med den seneste opdatering af vores Dallas-chip nøglesystem er der sket en ændring

- fremover skal vores chips opdateres hver 2. måned.

Ændringen betyder også at du allerede nu, skal gå ned og opdatere dine chips. 

Hvis du glemmer det, kan du komme ud for at chip'en ikke virker; i så fald skal du blot anvende opdateringsenheden, så vil den virke igen. Det samme gælder for de chips, som I måske har liggende hos andre, som reserve.
 

Vagtordning ved AKUT skade !!
 

Det kan ske, at der opstår akutte skader uden for normal arbejdstid – i weekender eller på helligdage. I de tilfælde er det muligt at rekvirere hjælp gennem ejendommens håndværkere.


Det skal understreges, at tilkald af håndværker skal være absolut nødvendigt, og kun hvis udbedring af skaden ikke kan vente til førstkommende arbejdsdag uden risiko for yderligere skade. Hvis du tilkalder en håndværker til banale skader, som sagtens kunne vente til normal arbejdstid, vil du selv komme til at betale regningen.

Når du rekvirerer en håndværker, skal du give driftskontoret meddelelse herom straks, og senest den førstkommende arbejdsdag via:
tlf 3376 0455 eller e-mail  drift@aab.dk 

 

Håndværkerliste:

Blikkenslager: K.K. Nielsen VVS 2160 2374

Elektriker: Andreas elektriker 5132 8587
 

Aviser og reklamer må IKKE smides i vores opgange!


Meld jer i stedet til ”Reklamer - nej tak” via Post Danmark. For at være med i ordningen skal du udfylde en folder fra Post Danmark. Folderen kan fås på posthuset (fx på Borgbjergsvej) eller på Afdelingskontoret. Alternativt kan du Tilmelde dig via ePosthuset

Ordningen kræver at Post Danmark har registreret både navn og adresse – ellers bliver reklamerne pakket og leveret til din adresse!
Husk at ordningen skal fornys hvert 2. år. Det er ikke nok at klippe et lignende mærke ud af folderen og klistre dette på postkassen.


Det er ikke afdelingens funktionærer, der skal samle dine aviser og reklamer op fra gulvet i opgangen! Hvis dine reklamer bliver fundet i opgangen, eller andre af ejendommens fællesområder, vil du blive pålagt at betale for funktionærernes ekstra oprydning.

 

Ældre nyheder


Husk at betale ajourføringsgebyr til AAB senest den 31. maj

Nye åbningstider i Boligforeningen AAB pr juli 2010 

Nye regler i forbindelse med intern flytning pr juli 2010


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655