Velkommen til AAB afd. 35


Januar 2017
Massivt angreb af rotter

Københavns Kommunes skadedyrsbekæmper har været herude ad flere omgange.

Da det efter vores husorden er strengt forbudt, at fodre fugle m.m., må vi på det kraftigste opfordre jer til ikke mere, at smide frø, brød og andre former for mad ud i gården og på græsset. Undlad ligeledes at  stille skraldeposer, dåser m.m. som indeholder mad nogen steder.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret/Afdelingsbestyrelsen 

Nye internetadresser til reservering af vasketure i afd.35

Miele Professional har ændret internetadresserne til vores vaskerier i nr. 102 og 128. Du kan finde vejledningerne her

Prisstigning i vaskerierne fra den 4. april 2016

Bestyrelsen har vedtaget at sætte vaskepriserne et par kroner op, da vi har fået nye vaskemaskiner inkl. sæbeanlæg.
 
TILVALG AF FORVASK KR. 5,00
 
VASKERIERNE I AAB AFD. 35
TILVALG AF FORVASK kr. 2,00
 kr. pr. vask 10 kg 8 kg 5 kg
95° 15,00 13,00 11,00
60° 13,00 11,00 9,00
40° 11,00 9,00 8,00
30° 11,00 9,00 8,00
TØRRETUMBLER kr. 6,00/10 min
STRYGERULLE kr. 6,00/10 min

 

Den 11. april 2016

Fremover vil ting, der står ulovligt, blive fjernet uden varsel
Vi har konstateret at du/I sætter ting og sager uden for jeres hoveddør i opgangen, på reposen ved indgang til loftrum, på loftrumsgangen, samt foran postkasserne. Det er ikke tilladt at stille ting nogen af disse steder, ifølge brandmyndighederne. Du/I bedes venligst fjerne dem med det samme. Ting, der stadig står fremme den 1. maj, vil blive fjernet; herunder store ting, som afd35 vil være nødt til at bestille flyttefolk til at fjerne. 

MVH. På bestyrelsens vegne / Varmecentralen.


Referater fra møder afholdt i AAB afd.35's parlamentariske bestyrelse:

 

Du skal opdatere dine chips på opdateringsenheden ved Ejendomskontoret, Enghavevej 108

Vores chips opdateres hver 2. måned.

Hvis du glemmer det, kan du komme ud for at chip'en ikke virker; i så fald skal du blot anvende opdateringsenheden, så vil den virke igen. Det samme gælder for de chips, som I måske har liggende hos andre, som reserve.


 

Vagtordning ved AKUT skade !


Det kan ske, at der opstår akutte skader uden for normal arbejdstid- i weekend eller på helligdage.
I det tilfælde skal der ringes til SSG på tlf. 7021 0370.

Det skal understreges, at tilkald af SSG skal være absolut nødvendigt, og kun hvis udbedring af skaden ikke kan vente til førstkommende arbejdsdag uden risiko for yderligere skade. Hvis du tilkalder SSG til banale skader, som sagtens kunne vente til normal arbejdstid, vil du komme til at betale regningen.

 

Aviser og reklamer må IKKE smides i vores opgange!


Meld jer i stedet til ”Reklamer - nej tak” via Post Danmark. For at være med i ordningen skal du udfylde en folder fra Post Danmark. Folderen kan fås på posthuset (fx på Borgbjergsvej) eller på Afdelingskontoret. Alternativt kan du Tilmelde dig via ePosthuset

Ordningen kræver at Post Danmark har registreret både navn og adresse – ellers bliver reklamerne pakket og leveret til din adresse!
Husk at ordningen skal fornys hvert 2. år. Det er ikke nok at klippe et lignende mærke ud af folderen og klistre dette på postkassen.


Det er ikke afdelingens funktionærer, der skal samle dine aviser og reklamer op fra gulvet i opgangen! Hvis dine reklamer bliver fundet i opgangen, eller andre af ejendommens fællesområder, vil du blive pålagt at betale for funktionærernes ekstra oprydning.

 

Ældre nyheder


Husk at betale ajourføringsgebyr til AAB senest den 31. maj

Nye åbningstider i Boligforeningen AAB pr juli 2010 

Nye regler i forbindelse med intern flytning pr juli 2010


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 | 2450 København SV | Tlf.: 2326 5796