Boligforbedringer » Bore- og Banketider

Vis hensyn til dine naboer


Der må ikke bores og bankes efter kl. 20 på hverdage. 

Søndage må der kun bores og bankes i tidsrummet kl. 12.00 - 16.00.

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796