Affald & Grønne tips » Flasker og batterier

FLASKER

Vin- og spiritusflasker skal lægges (ikke smides) i den opstillede trækasse.


På den måde bliver vin- og spiritusflasker genanvendt og vores afdeling tjener lidt penge
- men det betaler sig KUN hvis ikke funktionærerne først skal stå og sortere ubrugbart glas fra.ØVRIGT GLAS

Vi anbefaler at glas fra husholdningen, fra fx sennep, syltetøj mv, smides i Sydhavnens glascontainere
(fx foran Netto v/Sydhavn Station).
 BATTERIER

Batterier skal smides i de små beholdere, der står opstillet på området.


Vær med til at holde naturen ren, undgå at smide batterier ud med husholdningsaffaldet, det skader miljøet.

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796