Husorden/Regler

Overholdelse af husorden

Alle der bor i AAB skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både lejere, hvis du er fremlejetager eller blot er på besøg hos én du kender der bor i boligforeningen.
 
Det er afdelingsbestyrelsen i afdelingen der påser, at husordenen bliver overholdt. Har du som beboer grund til at tro at husordenen bliver overtrådt, så henvend dig skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Du skal beskrive, hvad problemet er, hvem der ikke overholder husordenen samt dit navn og adresse så afdelingsbestyrelsen eventuelt kan få yderligere oplysninger hos dig.
 
Klager, der bliver modtaget i Administrationen bliver sendt videre til behandling hos den relevante afdelingsbestyrelse.

AAB har udarbejdet en standardhusorden, som mange boligafdelinger har valgt at følge. Det står afdelingerne frit for, om de ønsker at følge det fælles regelsæt, eller om de vil udarbejde deres egen husorden.


Reglerne i afd35


Som udtryk for hvordan beboerne gerne vil bo sammen er der i afd35 udarbejdet tillæg til AAB's standardhusorden. Husordens tillægget er godkendt af beboerne i afd35 på afdelingsmødet i 2018. Det indeholder supplerende retningslinjer og specifikationer for afdelingen.

Spørg en fra afdelingsbestyrelsen, hvis du er i tvivl om hvilke regler for husorden, der gælder i vores afdeling.

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796