Affald & Grønne tips » Farligt affald - Miljøbil

Farligt affald - pas godt på miljøet!

 


Farligt affald er en lang række produkter i husholdningen som for eksempel terpentin, maling og kemikalier. Fælles for det farlige afffald er, at det ikke må afleveres i skraldespanden, da det er skadeligt for miljøet.


NB! Du skal selv sørge for at aflevere det farlige affald på den nærmeste genbrugsstation eller til Miljøbilen.Desuden er der særlige ordninger for nogle typer farligt affald:

- Apoteket tager imod medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler.

- Mange farvehandlere tager imod malingrester og opløsningsmidler.

- Brugte farve- og S/H printerpatroner kan afleveres hos fx boghandlere mv.

- Politiet tager imod våben og ammunition.

- Matas tager imod tom emballage.


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796