Affald & Grønne tips

ALLE bedes respektere reglerne vedrørende bortskaffelse af skrald
– tag hensyn til vores ejendomsfunktionærer!
 

Hvis ikke reglerne overholdes vil Afdelingsbestyrelsen se sig nødsaget til at spærre skakten og sende en regning til de beboere der sviner!


Tilstoppede skakter, som vi ikke selv kan reparere, besværlige arbejdsforhold for ejendomsfunktionærerne og ekstra rengøring af bl.a. skraldevogne påfører vores drift unødige ekstraudgifter – hvilket er medvirkende årsag til vores løbende huslejestigninger!


LUK POSEN FØR DU SMIDER DEN I SKAKTEN!


Husk!
 

Aviser & reklamer, glas, pizzabakker, tøj & sko, Kattegrus, el-artikler, Planter, Kanylser mv.

IKKE SMIDES I SKAKTEN!
Du skal selv tage det med ned til storskrald.

Affald generelt

 

 • Affaldsskakten må kun benyttes til almindelig køkkenaffald som skal nedlægges i affaldspose eller på anden måde indpakkes.
   

 • Det er ikke tilladt at henstille nogen former for affald i opgange, kældergange eller loftgange.
   

 • Aviser og ugeblade anbringes i de opstillede papircontainere.
   

 • Papemballage og papkasser skal anbringes i papcontainerne ved affaldskværnen og storskralderummet. Husk at fladgøre papkasser før det smides i.
   

 • Batterier skal smides i de dertil indrettede batteri-spande opstillet ved affaldskværnen, storskralderummet samt ved opgang 92 og 138.
   

 • Den opstillede glascontainer er kun beregnet til vin- og spiritusflasker. Marmeladeglas, lerkrukker, pastflasker og andet må ikke puttes heri. Ejendommen kommer selv til at betale for sortering af emballage i forbindelse med tømning af flaskecontainer.
   

 • Brandbart affald (ikke over 1 m.) anbringes i affaldskværnen ud for nr. 120.
   

 • Stort affald (møbler, gamle madrasser, stort elektronik o. lign.) skal anbringes i storskralderummet bag garagen ud for nr. 114.
   

 • Det er kun beboere i afd.35 der har ret til at anvende de opstillede affaldscontainere m.v.

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796