Beboermøder » Afdelingsmøder 2020
AAB afd. 35's ekstraordinære afdelingsmøde den 18. nov. 2020

Tid:    Onsdag den 18. november 2020 kl. 18.30
Sted:  Dybbølsgade 48

 
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmeudvalg

3) Fremlæggelse af beretning
4) Forretningsorden for afdelingsmøder
 
5) Regnskab – til orientering
6) Budget for det kommende år – til orientering

7) Behandling af evt. indkomne forslag
a) Tillæg til husorden
b) Køkkenudskiftning
c) Boldlåger
d) Opsigelse af Bi-lejemål
e) Udskiftning af vinduer i tørrerum
f) Halvtag til cykeltrailer

8) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a) Afdelingsformand
b) Afdelingsbestyrelsesmedlem
c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

 
9) Valg af repræsentantskabsmedlem
 
10) Eventuelt
AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796