Beboermøder » Afdelingsmøder 2019
AAB afd. 35's ordinære afdelingsmøde den 11. sep. 2019

Tid:    Onsdag den 11. september 2019 kl. 18.30
Sted:  Dybbølsgade 48

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab 2018 til orientering ved AAB
5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2020 ved AAB
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til afdelingsbestyrelse inkl. suppleanter
8. Valg til repræsentantskab
9. Eventuelt
AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796