Beboermøder » Afdelingsmøder 2018
AAB afd. 35's ordinære afdelingsmøde den 12. sep. 2018

Tid:    Onsdag den 12. september 2018 kl. 18.30
Sted:  Dybbølsgade 48

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab til orientering ved AAB
5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2019 ved AAB
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af afdelingsbestyrelse
8. Valg af repræsentantskab
9. Eventuelt
AAB afd. 35 | Enghavevej 108 st. | 2450 København SV | Tlf.: 23265796