Ny procedure når du vil flytte internt


Fra den 2. juli 2010 ændrer vi proceduren når du ønsker at søge en anden bolig i egen afdeling. Det velkendte papiropslag i afdelingen udgår, så vi fremover skriver direkte til dem, der er interesseret i en ny bolig.


Det betyder, at du også skal opnotere dig, hvis du er interesseret i at flytte internt i afdelingen. Det svarer med andre ord helt til fremgangsmåden i dag for eksterne ansøgere, som ønsker bolig i foreningen og når man søger til en anden AAB afdeling.


Når man samtidigt afgiver en bolig i samme afdeling har man fortrinsret til ledige boliger, derefter beboere i andre afdelinger og endeligt ansøgere fra den eksterne venteliste. Som tidligere skal du have boet to år i din bolig, før du kan flytte internt.


Du opnoterer dig lettest i
Boligbasen.


Du kan også ringe på tlf 3376 0420 i åbningstiden, så kan vi hjælpe dig.


Når du søger internt (oprykningsventelisten), får du anciennitet svarende til den på den almindelige venteliste, dvs fra din indmeldelsesdato. Det er dog en betingelse, at du inden den 30. juni 2010 har svaret, at du ønsker at bevare din anciennitet og ikke siden bliver slettet fra den almindelige venteliste, fx fordi du ikke har betalt ajourføringsgebyr (fra 2011).


Når der er en ledig bolig, skriver vi direkte til de boligsøgende, som er opnoteret til boliger af den pågældende type. Det gør vi fremover pr. e-mail, hvis du har oplyst din e-mail adresse til os. Andre modtager samme information med brev.


Får du den ledige bolig skriver vi til dig. Du bliver herefter slettet fra oprykningsventelisten, men kan vælge at blive på den almindelige venteliste. Hvis du vælger det, kan du igen senere blive optaget på oprykningsventelisten med anciennitet fra din indmeldelsesdato, hvilket dog kræver at du betaler det årlige ajourføringsgebyr.


Hvad koster det?

Hvis du var medlem inden den 1. januar 2010 koster det ikke noget at blive optaget på (opryjnings-) ventelisten. I perioden fra du opnoterer dig til en ny bolig, til du får en, skla du dog betale et årligt ajourføringsgebyr for at blive stående på ventelisten.


Med venlig hilsen
Boligforeningen AAB

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655