Boligpolitik i Boligen 6 2012


Afdelingsbestyrelsen er løbende i dialog med AAB's hovedkontor og Københavns Kommune, det gælder både vedligeholdelse og udvikling af afdeling 35, budgetter og økonomi samt indlæg til aktuelle debatter. 

Vi har fx bidraget aktivt til nedenstående, vedhæftede artikel hvor "... både AKB og Boligforeningen AAB [kræver] en lovændring, så kommuneren hæfter økonomisk for lejetabet frem for de tilbageværende beboere."

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655