AAB Afdeling 35's ordinære medlemsmøde 2010

Mandag den 26. april 2010 kl. 19.00
- Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 Kbh. SV

Dagsorden
1. Valg af dirigent (evt. stemmeudvalg)
2. Beretning fra Formanden
3. Årsregnskab 2009 (orientering)
4. Indkomne forslag
5. Valg til Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655