AAB afd. 35's ordinære afdelingsmøde

Tid:    Tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00
Sted:  Dybbølsgade 48.

DAGSORDEN
 
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5) Regnskab 2016 til orientering.
6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2018

7) Behandling af indkomne forslag
a) Rettelse af husorden
b) 2 hunde
c) 1 hund
d) Nyhedsbrev
e) Administrativ light bestyrelse
f) Husorden på flere sprog
g) Nedsættelse af et udvalg (fodboldanlæg)

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a) Afdelingsbestyrelsesmedlem Morten Benthsen, modtager genvalg
b) Afdelingsbestyrelsesmedlem Stine Jensen, modtager genvalg
c) Afdelingsbestyrelsesmedlem
d) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

9. Valg af repræsentantskabsmedlem
a) Repræsentantskabsmedlem Merete Lintner, modtager genvalg

10. Eventuelt

Bilag: Beretning fra formand, Regnskab 2016, Budget 2018 og Tillæg til Husorden.

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655