INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00 i Dybbølsgade 48.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
4. Regnskab 2016 til orientering.
5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2018
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a) Afdelingsbestyrelsesmedlem
b) Afdelingsbestyrelsesmedlem
c) Afdelingsbestyrelsesmedlem
d) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
9. Valg af repræsentantskabsmedlem
Valg af suppleant repræsentantskabsmedlem
10. Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 5. september 2017 i postkassen, Enghavevej 108. Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

AAB afd. 35 | Enghavevej 108 | 2450 København SV | Tlf.: 2326 5796