AAB afd. 35's ordinære afdelingsmøde

Tid: Mandag den 19. sep. 2016 kl. 19.00
Sted: Dybbølsgade 48

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmeudvalg

3) Vedtagelse af ny Forretningsorden for afdelingsmøderne i afd.35:a) Skal formand vælges på afdelingsmødet eller skal afdelingsbestyrelsen udpege en formand.
b) Skal regnskabet godkendes på afdelingsmødet eller fremlægges til orientering.
c) Skal repræsentantskabsmedlemmer vælges på afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen 
    vælger repræsentantskabsmedlemmerne.
d) Hvor mange bestyrelsesmedlemmer skal en bestyrelse bestå af 2, 3, 4, 5, ---
    Det, vi kommer frem til på dette møde, vil gælde fra næste afdelingsmøde.      

4) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

5) Regnskab 2015 til orientering.

6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2017

7) Behandling af indkomne forslag:
7a) Ændringer i tillæg til husorden

8) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a) Afdelingsbestyrelsesformand Merete Lintner, modtager genvalg.
b) Afdelingsbestyrelsesmedlem Hanne Jespersen, modtager genvalg.
c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

9) Valg af repræsentantskabsmedlem
a) Repræsentantskabsmedlem Morten Benthsen, modtager genvalg.

10) Eventuelt.
 

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Bilag:

 

AAB afd. 35's ekstraordinære afdelingsmøde

Tid: Mandag den 15.Februar 2016 kl. 18:30
Sted: Dybbølsgade 48

Afdelingsbestyrelsen fremlage forslag om mini-helhedsplan.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning om mini-helhedsplan

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

AAB afd. 35´s ekstraordinære afdelingsmøde

Tid: Mandag den 18. januar 2016 kl. 18.30
Sted: Dybbølsgade 48

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. TV og internet
3. Sæbedosserings anlæg

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655