AAB afdeling 35´s ordinære afdelingsmøde


Dato: Mandag den 21. sep. 2015 kl. 19.00. Sted: Dybbølsgade 48

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent

2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3) Regnskab - til orientering

4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag
  5a. Afdelingsbestyrelsen flytter fra lejemål beliggende Enghavevej 118st.tv. og varmecentralen beliggende Enghavevej 114 kl.
        til det ledige lejemål Enghavevej 108st.tv.
  5b. Renovering af vaskerier
  5c. Indkøb af centrifuger til vaskerierne
  5d. Jubilæumsfest
  5e. Trapperengøring
  5f. Oprettelse af et beboerblad..

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a) Afdelingsbestyrelsesmedlem Stine Jensen, modtager genvalg
  b) Afdelingsbestyrelsesmedlem Mohammad Rafiq, modtager ikke genvalg
  c) Afdelingsbestyrelsesmedlem Ulla Grønbjerg, modtager genvalg
  d) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

7) Valg af repræsentantskabsmedlem
  a) Repræsentantskabsmedlem Merete Lintner, modtager genvalg.
  b) 2 suppleanter til Repræsentantskabet.

8) Eventuelt.


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655