AAB afdeling 35´s ordinære afdelingsmøde

 
Dato: Mandag den 22. sep. 2014 kl. 19.00. Sted: Dybbølsgade 48

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
3. Regnskab (til orientering)
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag


               5a. Flere cykelstativer ved nr. 142
               5b. Indmeldelse i LLO
               5c. Ændring af tillæg til standard husorden
 

6. Arbejdsgruppe vedr. tv-udbyder/antenneanlæg

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a. Afdelingsformand Merete Lintner, modtager genvalg
b. Afdelingsbestyrelsesmedlem Hanne Jespersen, modtager genvalg
c. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer

a. Repræsentantskabsmedlem
b. 2 suppleanter til Repræsentantskabet

9. EventueltMed venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
 

Bilag og Referat:

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655