AAB afdeling 35´s ordinære afdelingsmøde

 
Dato: Tirsdag den 17. sep. 2013 kl. 19.00. Sted: Dybbølsgade 48

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
3. Regnskab (til orientering)
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
6. Arbejdsgruppe vedr. tv-udbyder/antenneanlæg
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a. Afdelingsbestyrelsesmedlem Ulla Grønbjerg, modtager genvalg
b. 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen
c. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer

a. Repræsentantskabsmedlem Merete Lintner, modtager genvalg
b. Repræsentantskabsmedlem for et år
c. 2 suppleanter til Repræsentantskabet

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
AAB afd.35

 

Bilag og Referat:

 

 


Afdelingens kasserer er efter ønske fratrådt sin post i foråret.

Han har samtidig erkendt uregelmæssigheder omkring afdelingens regnskab. Boligforeningen har i konsekvens heraf overtaget den daglige administration af afdelingen, således at afdelingsbestyrelsen fortsat varetager de rent parlamentariske opgaver i henhold til almenboligloven. Det vil sige de opgaver, der i lighed med andre boligorganisationer varetages af afdelingsbestyrelsen. Boligforeningen har iværksat en nærmere undersøgelse omkring kassererens arbejde i afdelingen. Der bliver givet en nærmere orientering på det ordinære afdelingsmøde til september, hvor Boligforeningens ledelse vil være repræsenteret.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen, AAB afd.35

 
Juli 2013


 
AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655