AAB afd.35's ordinære afdelingsmøde 2012


Mandag den 24. september 2012 kl. 19.00
Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV


Dagsorden

1)  Valg af dirigent.

2)  Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

3)  Regnskab - til orientering.

4)  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

5)  Behandling af eventuelt indkomne forslag.
      a) Køkken
      b) Vedligeholdelsesreglement

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
      a) Afdelingsformand Merete Lintner, modtager genvalg.
      b) Afdelingsbestyrelsesmedlem Alex Jensen, modtager genvalg.
      c) Afdelingsbestyrelsesmedlem Hanne Jespersen
      d) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

7) Valg af repræsentantskabs medlemmer.

      a) Repræsentantskabs medlem Alex Jensen, modtager genvalg.

8)  Evt.


Det udsendte materiale findes i pdf-format herunder:

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655