AAB afdeling 35´s afdelingsmøde 2011

Torsdag d. 5. maj 2011 kl. 19.00
- Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.


Mødets dagsorden

1. Valg af dirigent (evt. stemmeudvalg).
2. Beretning.
3. Årsregnskab 2010
4. Indkomne forslag.
5. Valg til afdelingsbestyrelse


 

Det udsendte materiale findes i pdf-format herunder:

AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655