Indhold:
1. Gårdlaug og legeplads/grønne områder.
2. Minihelhedsplan og beboerinddragelse.
3. Ny kunstgræsbane ved Bavnehøjhallen og dermed mere LYS på beboervinduerne.
4. Bestyrelsens referater af møder.
AAB afd. 35 | Enghavevej 118 st.tv | 2450 København SV | Tlf.: 33247655